Хөрөнгийн удирдлагын систем


Нэвтрэх

1,751+

Боловсрол, шинжлэх ухааны байгууллагууд

78512+

Хөрөнгө

570+

Ханган нийлүүлэгчид

Хөрөнгийн менежментийн төв

 Менежерүүд хандах

Нэвтрэх​​

Боловсрол, шинжлэх ухааны байгууллага

Менежерүүд хандах

 Нэвтрэх

Ханган нийлүүлэгч байгууллага


Менежерүүд хандах

Нэвтрэх​​

14,952
Хөрөнгийн засвар үйлчилгээ
91%
Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж
683
Нийт хэрэглэгч
343
Идэвхтэй хэрэглэгч